Tisztelt Szülők!

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)

Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai

beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 

Ezek alapján az alábbi tudnivalókről adunk tájékozatatást:

 

      1.      A kötelező felvételi körzetben (Balatonszemes, Balatonőszöd, Somogytúr) állandó lakcímmel, ill. tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek beíratásának eljárása:

A kötelező felvételt biztosító óvoda, intézményünk, a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

            A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük az érintett szülőt.

      2.      Nem a kötelező felvételi körzetből érkező gyermekek felvételének eljárása:

 Óvodánk 2020. április 2-től 17-éig fogadja azon szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait, akik nem a kötelező felvételi körzetből szeretnék beíratni gyermeküket.

A szándéknyilatkozatban a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is-nevét, címét.

 A szándéknyilatkozatokat

-          elektronikus úton-  nikekovi@t-online.hu   

-          telefonon +36/30/240 6995

-          vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg.

            A beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartjuk meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítjük a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítjük. Az óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

      3.      Abban az esetben, ha szabad férőhelyeink alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tudunk, úgy a hozzánk beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készítünk, és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesítjük.

Az óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesítjük az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

       4.       Azon gyermekek esetében, akik a kötelező felvételi körzetbe tartoznak, de a 3. életévüket 2020. szeptember 01. és december 31. között töltik be, a szülők jelezzék a felvétellel kapcsolatos szándékukat az intézmény vezetőjénél  2020 április 20-ig.

            -          elektronikus úton-  nikekovi@t-online.hu   

-          telefonon +36/30/240 6995

A felvétellel kapcsolatos kérdéseikkel hívják a +36/30/240 6995- ös telefonszámot!

                                                                       Szentiványi Jánosné intézményvezetőA nem a kötelező felvételi körzetbe tatozó gyermekek szüleinek szándéknyilatkozata /letölthető/