Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

8636. Balatonszemes, Szabadság u. 54.

Tel.: 84/360 126, 84/560 034

E-mail: nikekovi@t-online.hu

Közzétételi kötelezettség a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet szerint

Óvodapedagógusok  száma: 7 fő
 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: főiskola  4 fő
                                                           főiskola + gyermekintézmények szakmai fejlesztése szakvizsga 1fő
                                                           főiskola + SNI gyerekek integrációs pedagógusa szakvizsga 1 fő
                                                           főiskola + vezetői szakvizsga 1 fő
 Dajkák száma: 3 fő
 Dajkák szakképzettsége: szakképzett dajka 3 fő
 Óvodai nevelési év rendje: szeptember 1-től augusztus 31-ig. Karbantartási szünet 2 hét/nagyobb felújítás esetén 3 hét/. Időpont: augusztus vége.
 A csoportokban a gyermekek létszáma: 2018/2019 tanév 3 csoport, kiscsoport:25 fő, középső csoport:19 fő, nagycsoport:25  fő.Mottónk:
Nem kárhoztatnánk-e az olyan kertészt
Ki egyaránt öntözne minden növényt

Mellőzve sajátos természetüket?”

                                                                                                                        /Fáy András/Az óvoda eredetileg egy villaépületben kezdte meg a működését 1952-ben. Azóta küllemében és belső életében is sokat változott. Az 1997/98-as nevelési évben átépítésre került, és azóta igen korszerű körülmények között folyik a nevelőmunka- tágas, világos terek, nagy közösségi helyiség a tetőtérben.

Óvodánk a 2012/13-as nevelési évtől már három település (2,5)3-7 éves gyermekeinek nevelését látja el közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodás alapján- Balatonszemes, Balatonőszöd,Somogytúr.

Jelenleg három osztott csoporttal működünk. Csoportjainknak nevük van, melyet maguk választottak- Micimackó, Méhecske és Szivárvány csoportok.

Intézményünk gyermek centrikus, a gyermekek érdekeit, jogait és képességeik egyéni fejlesztését helyezi előtérbe. Legfőbb törekvésünk, hogy a 3-4 éves óvodai életszakaszukat kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék meg.

Az épület korszerű, jó tárgyi felszereltséggel rendelkezünk, bútoraink, berendezési tárgyaink esztétikusak, természetes anyagból készültek.

Fejlesztő eszközeink nevelési programunk megvalósításához illeszkednek, tervszerűen, folyamatosan bővülnek anyagi helyzetünknek, alapítványunknak, a szülői szervezetnek köszönhetően.

Szakkönyvtárunk gazdag, a gyermekkönyvek száma is folyamatosan bővül az óvónők javaslatai alapján.

Udvarunk napos és árnyas területeinek aránya megfelelő, a gyermekek mozgásszükségletüket jól ki tudják elégíteni a különféle mászó, egyensúlyozó eszközökön.

A gyermekek nevelését 11 dolgozó látja el- 7 óvónő, 3 dajka és 1 takarító-kisegítő alkalmazott. A rászoruló gyermekek fejlesztését  fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő segíti.

Az óvónők optimális létszámban, párban dolgoznak a csoportokban. Mindannyian felsőfokú, vagy főiskolai végzettséggel, közülük hárman szakvizsgával rendelkeznek, a dajkák dajkaképző szakiskolát végeztek.

Érdeklődők, nyitottak az újra, gyermekszeretők, munkájukat felelősséggel végzik. Különféle érdeklődési körrel rendelkeznek, a továbbképzéseken is ennek megfelelően vesznek részt. Jól kiegészítik egymást, a szakmai képzéseken tanultakat megosztják kollégáikkal.

Az elmúlt időszakban a jelen problémáira megoldást jelentő elméleti, módszertani képzésekben részesültek- prevenció az óvónő munkájában, beilleszkedési problémák, magatartászavarok, differenciáló nevelés, analízis- értékelés a nevelőmunkában, környezetkultúra az óvodában, kompetencia alapú nevelés, tehetségek felismerése, gondozása , újszerű tanulási eljárások. Kompetencia  alapú neveléssel, az óvodában való létjogosultságával sokat foglalkoztunk. Elméletét megismertük, gyakorlatát kipróbáltuk, évek óta alkalmazzuk. Gyakorlatunkat "Jó gyakorlatként" a Szolgáltatói kosárban megtalálhatják az érdeklődők.

Előminősített referencia intézményként jelen időszakban készülünk a szolgáltatói szerepnek való megfelelésre.

A tudást becsüljük, egymást elfogadjuk és tiszteljük. Segítünk egymásnak. Segítünk minden érdeklődő kollégánknak,  tapasztalatainkat, tudásunkat átadjuk.

Óvodánkban minden dolgozó saját egyéniségét adva segíti a közös célok elérését. Mindenki tudja és érzi, hogy eredményt úgy érhetünk el, ha közösen cselekszünk, mindenki tehetségének megfelelően.

Együtt készítettük el Helyi Nevelési Programunkat, melynek szellemében 1998-tól neveljük a hozzánk járó gyermekeket.

Célunk:

∙ az egészséges életmódot igénylő és a természetet szerető, ismerő gyermekeket nevelni;

∙ sokoldalú, harmonikus fejlődésüket elősegítsük életkori és egyéni sajátosságaik, eltérő fejlődési ütemük figyelembe vételével,

∙ legyenek érdeklődőek, kreatívok és nyitottak minden újra.

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, illetve a kiemelkedő képességű gyermekek optimális fejlesztésére törekszünk.

A családi nevelést kiegészítve olyan tevékenységi formákat kell biztosítanunk, amelyek során minden gyermek az életkorának és fejlettségének megfelelő módon képes továbbfejlődni.

Óvodánk hosszú évek óta elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt. A közoktatásban bevezetett minőségfejlesztési rendszer kialakításában úttörő szerepet vállaltunk, hiszen már 2001 évben elkezdtük kiépíteni saját rendszerünket. Megfogalmaztuk minőségpolitikánkat, amely a fenntartó elvárásainak való megfelelésen alapul.

„Kinyilvánított szándékunk és törekvésünk, hogy óvodánkban felnőtt és gyermek egyaránt érezze jól, otthonosan magát. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a játékon keresztül, a játékba integrált tanulással értelmileg, érzelmileg és szociálisan gazdagodjanak. Mindezt úgy tesszük, hogy életkori sajátosságaikat és egyéni képességeiket figyelembe vesszük.

A jövőben is a játék a legfontosabb tevékenység óvodánkban, ez határozza meg arculatunkat. Vállaljuk, hogy ennek érdekében esztétikus, hívogató környezetet teremtünk, és értékteremtő környezetben, egységben dolgozunk.

Óvodánkban a minőségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája a dolgozóink külső és belső képzése, önképzése, a minőségirányítási rendszer működtetése, és folyamatos fejlesztése.

Partnereink érdekében folyamatosan vizsgáljuk és mérjük igényeiket, elégedettségüket, és a mérések eredményeit beépítjük az óvoda további működésébe.

Felelősek vagyunk a szülők tájékoztatásáért, azért, hogy velük összhangban az ő megelégedettségükre végezzük munkánkat.

Kinyilvánítjuk, hogy törvényes, szakszerű, és hatékony feladat végrehajtással működünk, és szolgáltatásaink fejlesztése minden dolgozó kötelessége.

A minőségpolitika lehetővé teszi annak garanciáját, hogy óvodánk hosszú távú céljai hatékonyan valósuljanak meg a gyakorlatban.” 

Óvodai gyakorlatunkban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az esztétikus, nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben színes, tevékeny életet biztosítsunk a gyerekeknek. Az egészséges életmódra nevelés szokásainak alakításával egyidejűleg a nagyobb gyerekek ősszel és tavasszal sokat kirándulnak tágabb és szűkebb környezetünk megismerésére, kerékpároznak, megismerkednek az úszás alapjaival.

Minden évben távolabbi vidékre is elmerészkedünk egy egész napos kirándulás során- Veszprém, Keszthely, Balatonederics, Patca.

A Zöld napok keretében a természet megismerésére, megóvására, a környezettudatos magatartás kialakítására neveljük gyermekeinket.

A kisgyermekhez közel álló kultúra megismerését szolgálják a zeneiskolai „kis koncertek”, bábelőadások, a színházlátogatás, a komolyzenei válogatásokkal való ismerkedés.

Településünk hagyományait a Szüreti felvonuláson való részvétellel, a „Lucázással”, a „Májusfa állítással és kitáncolással” ápoljuk.

Nálunk nemcsak Anyák napja van, hanem régóta novemberben az Apák napját is megünnepeljük sportdélután szervezésével.

Minden hónap egy délutánján játékra hívjuk a szülőket. Ősszel egy délutánon szülők, rokonok, ismerősök családi program keretében pl. töklámpást, mókás szendvicseket, madárijesztőt, stb. készítenek, melyből kiállítást rendezünk, és még hetekig, hónapokig gyönyörködünk bennük.

Meghitt, bensőséges ünnepeket élünk át együtt, igyekszünk megteremteni a hangulatot az otthoni ünnepekhez is- karácsony, születésnapok, gyermeknap, farsang.

A gyermekek farsangi mulatságán túl a felnőttek bálja „messze földön híres”, hiszen az óvoda kollektívája valamint a lelkes szülők és volt szülők csoportja évek óta szórakoztatja jelmezes produkciójával a közönséget.

A szülők és a gyermekek kérésének megfelelve délutánra is szervezünk érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységeket. Van  kézműves foglalkozás, zeneovi, ovi foci, és floorball, ahol a középső és nagycsoportos gyerekek vehetnek részt.  

Óvodai életünkről folyamatosan tudósítunk Oviújságunk oldalain, mert azt gondoljuk, hogy nem elég, hogy mi tudjuk, hogy jól dolgozunk, hanem ezt el is kell mondanunk a településen élő embereknek.

Az elismerést érezzük, hiszen támogatnak bennünket munkánkban- ki jó szóval, ki gyümölccsel, ki játékokkal, pénzzel, adója 1%-val, ….

Legfontosabb mégis az, hogy a szülők azzal ismerik el munkánkat, hogy gyermeküket már alig 3 éves korától beíratják óvodánkba.

 

Szentiványi Jánosné óvodavezető
Tschepen Andrea, Vargáné Paulusz Edit, Salamonné Kiss Andrea, Bera Magdolna, Bozó Éva, Nyárádi Zoltánné óvónők.
Hungár Tímea, Németh Sándorné, Szikszné Szekér Anikó dajkák.
Petrohai Virág takarító