Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda  és Mini Bölcsőde

Balatonszemes, Szabadság u. 54.


                                       HÁZIREND

  

1.      Általános információk az óvodáról:

1.1  Az óvoda neve, címe, telefonszámai és e-mail címe:

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda                        

Balatonszemes                                         Telefonszámok: 84/ 360-126 fax

Szabadság utca 54.                                                             84/ 560-034

            8636                                                   E-mail: nikekovi@t-online.hu

                                                                       Honlap: www.b-szemesnikekovi.hu

1.2  Az óvoda vezetőjének neve:

Szentiványi János Istvánné

fogadóóra:

hétfőn délelőtt 7-12 óra között,  szerdán délután 13-15 óra között,

valamint előre egyeztetett időpontban.

telefon:30/2406995

 

2.      A felvétel eljárásrendje

           Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Felvehető akkor is, ha a felvételtől számított fél  év múlva betölti a harmadik életévét (2,5 éves), és minden 3 év feletti     gyermeket felvettek az óvodába. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési  évben folyamatosan történik.

Felvételi körzet: elsősorban Balatonszemesen, Balatonőszödön, és Somogytúr településen lakó és dolgozó szülők gyermekeit vesszük fel, de szabad férőhely esetén   más körzetből is fogadunk gyermekeket.

A felvételről, átvételről az óvodavezető dönt.

 Felvételre jelentkezés:             minden év       májusának 3. hetében az óvodában kell jelentkezni.  A jelentkezés időpontjáról a      szülők tájékoztatást kapnak-

                                                                                          -  az óvoda és a   település honlapján,

                                                                                          - a települési újságban,

                                                                                          - a települések hirdető tábláin,

                                                                                          - az óvoda hirdető tábláján.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az  óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.  A gyermekek csoportba sorolása június15-ig történik (életkor és fejlettség figyelembe vételével), és ezután hirdető táblán helyezzük el a csoportok névsorát.

Az új gyermekek fogadása szeptember 1-től folyamatosan történik.

Aki később kezdi az óvodát, azt legkésőbb április 30-ig szoktatjuk be az óvodai életbe,   hogy képes legyen már az összevont nyári csoport élethez alkalmazkodni. A szülő (ha igényli) részt vesz szükséges ideig a beszoktatásban.

           

3.      A nevelési év rendje:

A nevelési év:                   szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

A nyári zárás időpontja:  augusztus hónapban 2 hét (felújítás esetén 4 hét). A szülőket február 15-ig és 1 hónappal előtte

                                       tájékoztatjuk az időpontról.

Nevelés nélküli munkanapok

   felhasználásának elve:  évente max. 5 nap- nevelőtestületi értekezletek alkalmával.
                                     A Szülői Szervezettel szeptemberben megbeszéljük az
                                     időpontokat, a szülőket 2 héttel előtte tájékoztatjuk a hirdetőn.
                                     Ügyeletet biztosítunk azon szülők gyermekei számára, akik nem
                                     tudják elhelyezni a gyermekeiket.

     A napi nyitva tartás:          hétfőtől péntekig 6,30- 17,00 óra között.

   A reggeli és délutáni

   ügyelet rendje:              6,30 – 7,00 és 16,30 - 17,00  összevont csoportban, a mindenkori kiscsoport termében.

A gyerekek érkezésének

  távozásának rendje(ajánlás): nagycsoportos gyerekek: 8,00 óráig.

                                               kis- és középsős gyerekek: 8,30 óráig.

                                               mindhárom csoportban mozgásos napon 8,00 óráig

                                               délutáni pihenés alól felmentett gyerekek: 12,30 órától.

                                               délutáni foglalkozást igénybe vevő gyerekek: 15,30 –tól.

     

4.      Az óvoda hetirendje és naprendje:

            A hetirend kialakítás szempontjai:

                      - a hetirend a folyamatosságot, rendszerességet segíti elő a csoportokban, a gyermekek életének észrevétlen
                      szabályozója. A hetirendben a műveltségi területeket az egyes napokhoz rendeltük- mozgásos (testnevelés),
                      környezet-   matematika, esztétikai(ének-zene, ábrázolás, mese-vers). A csoportok hetirendje az öltözőben a
                      faliújságon megtalálható.

                       

            A napirend kialakítás szempontjai:

                       - a gyermekek számára a nyugodt, kiszámítható óvodai élet biztosítása. Lehetővé teszi egészséges fejlődésükhöz
                       szükséges mozgásos tevékenységek és a pihenés változásait. A napirendben legtöbb időt a gyermek
                       alaptevékenysége- a JÁTÉK – kapja.

                       A napirendben rugalmasan alakul a tevékenységek időkerete. A csoportok napirendje az öltözőben a faliújságon
                       megtalálható. 

 

                       6,30- 9,30       Gyülekezés, párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenységek, óvónő
                                              által kezdeményezett tevékenységek, felzárkóztató foglalkozások (logopédia, gyógytestnevelés,
                                              egyéni fejlesztő foglalkozás), tízórai                                      

                       9,30- 10,15     Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott  tevékenységek, óvónő által
                                               kezdeményezett tevékenységek,  felzárkóztató foglalkozások, „kupaktanács”

                       10,15-11,30    Párhuzamos tevékenységek: séta, szabad és mozgásos játék szabadban, mindennapos
                                               testnevelés, tehetséggondozó  foglalkozások (zeneovi, kézműves foglalkozás, floorball),
                                               felzárkóztató foglalkozások ( preventív torna, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztő foglalkozás)

                        11,30- 12,30   Felkészülés ebédhez, ebéd

                       12,30- 14,40   Felkészülés pihenéshez, mese, altatózene, pihenés

                       14,40- 15,30   Folyamatos felkelés, uzsonna

                       15,30- 17,00   Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenységek, tehetséggondozó
                                               foglalkozások ( ovifoci)  mozgásos játék hazamenetelig

 

            Ingyenes szolgáltatások és megvalósításának rendje:

                      -          a gyermekek számára (középső- és nagycsoportban) érdeklődési körüknek megfelelően tehetséggondozó
                            kézműves, zeneovi, ovifoci és floorball foglalkozásokat szervezünk a délelőtti és délutáni időszakokban,

                      -          a foglalkozásokat az óvoda óvodapedagógusai, valamint az általános iskola testnevelő tanára tartják.

                      -          a BTM-s és SNI-s gyerekek számára biztosítjuk a fejlődésükhöz szükséges foglalkozásokat- fejlesztő
                             pedagógusok, logopédus, pszicho-pedagógus, pszichológus,

                      -          a gyógytestnevelés, tartásjavító torna során a rászoruló gyermekek számára szakemberek szervezik a
                            tevékenységeket.

 Térítéses szolgáltatások és megvalósításának rendje:  

                        - a gyermekek számára az óvodai foglalkozások idején kívül, legkorábban 16 órától, az óvodai élet zavarása nélkül
                          térítés ellenében foglalkozásokat  szervezhetnek olyan szakemberek, akik a gyermekek életkorához, életkori                                                 sajátosságaihoz illeszkedő programokat kínálnak, és a terembérleti díjat  befizették,

                        - a térítési díjak befizetése, elszámolása a szülők és a vállalkozó közti  megegyezés, szerződés tárgya.

  5.      A gyermekek és szülők jogai, kötelességei

            5.1 Gyermeki jogok

            A gyermeki jogok érvényesülése érdekében az alábbi elvet követjük:

            cselekedeteinkben mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell érvényesülni. A Knt. 46.§(2-4) alapján

                       -          a gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai
                             életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének
                             megfelelően alakítsák ki

                       -          képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön

           

            Kérjük, hogy:

-          a gyermekek ruházata legyen praktikus, kényelmes és tiszta;

-          az óvoda ünnepein, közös rendezvényeken az óvodához tartozást szimbolizáló pólót viseljék a gyerekek, melyet az
             óvodakezdést követő két hónapon belül térítési díj ellenében biztosítunk a gyermekek számára,

-         az átöltözéshez tartalék ruhát (évszaknak megfelelően) és a jellel ellátott váltócipőt, amely elsősorban egészséges legyen;

-          legyen a gyermeknek jellel ellátott tornaruhája, cipője, zoknija és babzsákja, melyet külön tornazsákban tart. A szülők kísérjék
            figyelemmel a váltóruhát és a tornafelszerelést- kinőtt, elszakadt ruhát, cipőt időben cseréljék ki, a tornaruhát havonta mossák ki
           a gyermekek egészsége érdekében.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy:

-          ékszerek, drága ruhák, otthoni játékok csak a szülők felelőssége mellett és az óvónők egyetértésével hozhatók be az óvodába;

-          étkezések rendje:              tízórai:       9,00 –   9,30

                                                         ebéd:         11,40 – 12,30

                                                         uzsonna:   14,50 – 15,20

 
       A gyermekek jutalmazásának elvei, rendje- A Knt. 58.§ (1) alapján a gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért jutalomban részesítjük az alábbi módokon- pl.   rajzpályázaton, sportrendezvényen (foci, floorball) való részvétel esetén

    - évzáró ünnepélyen név szerint dícséretben részesítjük, említjük,

    - szimbólumok segítségével- mosolyarc, nyomda, matrica, érem, oklevél,

    -  tárgyi jutalom-labda, csokoládé, gyümölcs, gyümölcslé.

 

         5.2 Szülők jogai és kötelességei:

            A Köznevelési törvény 72.§ (1-5) tartalmazzák azokat a szabályokat, amelyek alapján célunk:

           -A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása:

             Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,   szeressék és fogadják el pajtásaik
             egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne
             durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.

             Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

             - Együttműködés:

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

            A gyermekükkel kapcsolatban információt csak saját óvónőitől vagy az    óvodavezetőtől kérjenek.

            Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük

            közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

              Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben ne vonják el
            a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés- oktatás folyamatát!

              A szülőknek lehetőségük van rá –és igényeljük is-, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő
           fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

 
 
FÓRUMOK:  *   szülői értekezletek, fogadóórák

                      * családlátogatások,

                      *  játékdélutánok, nyílt napok, közös kirándulások,                    
                      *  az óvónőkkel történő, rövid, esetenkénti megbeszélés a délutáni időszakban.

ÜNNEPÉLYEINK: *  apák napja – november 2. felében,

                                * anyák napja-  május 1. vasárnapja előtti, vagy az azt követő héten

                                *    évzáró ünnepély-  június 1. szombatján.

  -          Kapcsolattartás:

     Az óvónők a gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követik és írásban rögzítik.           Fejlődéséről a szülőt tájékoztatják, elsősorban fogadó órán. Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógusok a   gyermek iskolába
          lépéséhez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartják, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt.
         72.§ (1)   bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő
         következményekről, valamint az Nkt. 72.§ (4) bekezdésben foglalt jogokról.

            A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje:

a.)    A gyermekek személyiségfejlődésének, viselkedésének értékelését az óvónők folyamatosan a  Pedagógiai Programunknak megfelelően a fejlesztés tartalmában található feladatok és a fejlődés várható jellemzőinek figyelembevételével végzik.

     b.)    A nevelőmunkát havonta, negyedévente, félévente és év végén értékelik az óvónők. A tanulást egy-egy téma lezárásakor,
           félévkor és év végén értékelik- a gyermekek értékelése konkrét és személyre szóló.

     c.)    A megfigyelési lapra az alábbi szempontok alapján történik az értékelés:
                a beszoktatás időszakában-    családtól való elszakadása,

                                                        -          milyen gyorsan lép kapcsolatba az óvónővel,gyerekekkel,

                                                        -          a játékeszközök lekötik-e,

                                                        -          mi vigasztalja meg.

            > beszédképesség és beszédfejlettség szintje- nyelvi fejlettség mutatói,

            > szociális fejlettség- kapcsolatteremtés felnőttekkel, társakkal,

            > beilleszkedése a tevékenységbe, feladat megértése, feladattartása, érzelmi élete,

            > szociális érettség- önállóság, feladatvégzés, munkatempó, válasz a tevékenységek akadályozására,

            > értelmi fejlettség- tárgyak csoportosításának mutatói, időbeli relációk felismerésének mutatói, figyelem jellemzői, motoros
               feladat verbális visszaadása,

            > mozgásfejlettség, testséma, finom-motorikus koordináció fejlettsége,

            > téri tájékozódás, térbeli mozgás fejlettsége,

            > magasság, testsúly.

 
6.  A gyermekekre vonatkozó védő- óvó előírások:

A gyermekbalesetek megelőzése minden dolgozó kötelessége.

Ennek érdekében az óvodapedagógusok ismertetik a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat.

Szabályok, amelyeket a gyermekeknek az óvodában tartózkodás során be kell tartaniuk- a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a tilos és az elvárható magatartásformát leginkább játékba ágyazva és szituációhoz kötötten tudatosítjuk.

Lényegesnek tartjuk a példaadást és a magyarázatot, hogy mit miért kell, vagy nem szabad.

A játékban figyelmeztetjük a gyermekeket önmaguk és társaik védelmére, és arra, hogy a bútorokat, játékokat rendeltetésszerűen használják.

Az udvari játék és séta  is jó lehetőséget nyújt a helyes magatartásforma kialakítására. Mivel az udvari játék több szabadságot kínál a gyermeknek, ezért nő a veszélyforrások száma is. Meg kell tanulniuk a csúszdát, hintát, mászókát, homokozó eszközöket, kerékpárokat, szánkókat helyesen használni. A séták alatt a biztonságos közlekedés szabályaival ismertetjük meg a gyerekeket.

A tanulás eszközeinek helyes használatával ismerkednek meg a gyerekek, a tapasztalt balesetvédelmi szabályokat képről vagy szóban átismétlik. Például – olló, tű, hegyes szerszámok használata, testnevelés alkalmával az eszközök használata, futás, ugrások balesetveszélyei; az időjárás hatásaira való helyes reagálás, kerti szerszámok használata, járművön utazás szabályai, állatokkal való viselkedés, étkezés közben az eszközök helyes használata, stb.

Az esetlegesen felmerülő, váratlan balesetveszélyekre is minden esetben felhívjuk a figyelmüket.

Az óvoda kapuját a gyermekek kint tartózkodása alatt biztonsági okokból zárva tartjuk. Kivétel 6,30-tól 9,00 óráig, illetve 15,30-tól zárásig. Kérjük, hogy ezalatt az időszak alatt a szülők fokozottan figyeljenek a kapu közelében lévő gyermekekre.

 Ha mégis bekövetkezik a gyermekbaleset: a 3 napon túl gyógyuló gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. Meg kell állapítani a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi szervezési okokat. A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy példányát a fenntartónak, egy példányát a szülőnek át kell adni.

A baleset kivizsgálásában részt vesz: az óvodavezető, a balesetvédelmi felelős és az óvodaszék szülői tagozatának képviselője.

  Rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje:

Óvodánk orvosa: Dr. Merényi Éva gyermekorvos. Tel: 84/560 082

Óvodánk fogorvosa: Dr.Sarinay György fogorvos  Tel.: 84/560 040

Védőnő: Schmal Kinga. Tel: 84/560 083

  
7. A távolmaradás megkérésének, indoklásának és igazolásának szabályai:

 Az óvodába felvett gyermekek csak indokolt esetben hiányozhatnak az óvodából. Ha a   gyermek óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell:

 - a távolmaradást előzetesen kérheti a szülő az óvodavezetőtől- pl. a szülő szabadsága,    stb. idején.

 - igazolhatja a szülő a 3 napot nem meghaladó hiányzást az óvodában beszerezhető  nyomtatványon, melyen megjelöli a hiányzás
   okát, és vállalja azt, ha a gyermek ezen  idő alatt megbetegszik, orvoshoz viszi.

 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek 8 napnál többet hiányzik   igazolatlanul, és az óvodavezető kétszeri felszólítására
 sem történik változás.

A tanköteles
korú gyermekek csak indokolt esetben, az óvodavezető előzetes    engedélyével vagy betegség miatt hiányozhatnak az iskolai életmódra felkészítő  foglalkozásokról. (Köznevelési törv. 72.§(1). bekezdés: „A szülő kötelessége,  hogy…biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,…”).

 Ha a gyermek tanköteles korú és igazolatlanul hiányzik, az óvodavezető értesíti az Önkormányzat Jegyzőjét, aki megteszi a szükséges intézkedést.

  Ha az óvónő megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi  gyermektől való elkülönítéstől, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a szülőt.

 A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.    Azt, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az óvodát, orvosnak kell  igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét  pontos időtartamát is.

 Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek az óvoda felé.

 Még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

 Lázzal járó hányás, hasmenés után csak orvosi igazolással fogadjuk be a gyerekeket.

 Gyógyszert csak kifejezetten orvosi szakvéleményben leírtak alapján adunk be a gyereknek- allergia, asztma, stb….

 
8. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok:

 -  Balatonszemes Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló módosított 1993. évi III: tv. 115.§ (1) bekezdésében, valamint a    gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 147.§ (1)   bekezdésének a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján határozza meg az étkezésért  fizetendő intézményi térítési díjakat és az ebből adható kedvezményeket és mentességeket.

 - Gyermekétkeztetés esetén kedvezmények:

     a)      három és többgyermekes családoknál illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek nevelése esetén gyermekenként az
           intézményi térítési díj 50 %-a.

     b)      Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díjra kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.

     c.)  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén a térítési díj  100%- a.

     d.) Az önkormányzat a gyermek rászorultsága alapján további –gyermekenkénti  kedvezményt állapíthat meg különösen akkor,
          ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkiseb
          összegét.

Óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű státuszának fennállása.  A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes önkormányzat hivatalánál nyújthatja be. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük keressék meg az óvoda gyermekvédelmi-felelős pedagógusát!

 - Étkezési térítési díjak befizetése, visszafizetése minden hónap második hetében az óvodában az élelmezésvezetőnél. Hirdető táblán jelezzük a pontos idejét, napját. 

9.      Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás rendje:

9.1 Az óvodai elhelyezés megszűnése, és annak dokumentációs rendje:

 Megszűnik az óvodai elhelyezés – ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;

                                                  - a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

                                                  - a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,

                                                  - ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik.

 Minden esetben írásos dokumentumok tartalmazzák a megszűnés okát, pontos idejét. 

Nem szüntethető meg az óvodai elhelyezés-

          - ha a gyermeket gyámhatósági intézkedésre vették fel az óvodába,

         -    ha tanköteles korú,

         -    vagy hátrányos helyzetű.

 9.2 A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárási rendje:
A gyermekek iskolai életre való felkészítése kötelezően ellátandó feladat a fenntartó számára, amely lakóhelyünkön az óvodai nevelés keretében valósul meg minden tanköteles korú gyermeknél.

Ha tudomásunkra jut, hogy valamely szülő nem íratta be a gyermekét az óvodába, jelezzük a Jegyzőnek, aki megteszi a szükséges intézkedést.

Az iskolába lépés előtt minden gyermek fejlettségéről írásos értékelést adunk. Fogadó órán a szakvélemény átvétele előtt minden szülő tájékoztatást kap a gyermek fejlettségéről szóban az óvónőktől, megtekintheti a gyermekről készült naplóbejegyzéseket, fejlesztési anyagokat, mérőlapokat, értékeléseket. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy megismerték a dokumentumokat.

Ha úgy látjuk, hogy a gyermek nem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet, a szülővel való egyeztetés után az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát kérjük. A szakvélemény ismeretében javasoljuk a szülőnek, hogy gyermeke kezdje meg tanulmányait az iskolában, vagy még egy évig vegyen részt óvodai nevelésben, esetleg további vizsgálatot kérjünk a megfelelő szakszolgálattól.

10.  A fakultatív hitoktatás idejének, helyének meghatározása: Abban az esetben, ha a szülők igénylik, lehetővé tesszük a délutáni órákban a gyerekek fakultatív hitoktatásban való részvételét. A Köznevelési törvény értelmében biztosítjuk a jelentkezés lehetőségét, a helyet, és igény szerint eszközöket hozzá.

11. Egyéb szabályok:

* A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: óvodánkban az egy csoportba, ugyanahhoz a két óvónőhöz járó
    gyermekek csoportja.

* Hiányzás bejelentése és az étkezés lemondása: a hiányzás előtt vagy első napján az óvodában személyesen vagy telefonon, a
   visszaérkezés előtti napon óvodában személyesen  vagy telefonon.

* A dohányzás az óvoda egész területén TILOS!

* A hirdető tábla és a csoportok előtti faliújságok közleményeit, valamint a tájékoztató  kiírásokat folyamatosan kísérje
   figyelemmel a szülő.