SZJA 1% a Balatonszemesi Nyitnikék Óvodának

 

Támogassa Ön is adójának 1 %-val a Balatonszemesi Nyitnikék Óvodát!

Az Egészséges szemesi Óvodásokért Alapítvány adószáma: 18772126-1-14

----------------------


Az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" lettünk.Több, mint másfél évtizedes kitartó, színvonalas, példamutató munkánk újabb mérföldkőhöz érkezett- büszkén viselhetjük  az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" kitüntető címet. Április 4-én Kaposváron ünnepélyes keretek között adták át Somogy és Tolna megyék arra érdemesnek talált intézményeinek (szám szerint 22-nek, melyből 4 óvoda, a többi általános iskola, szakképző intézmény, gimnázium, középiskolai kollégium, szakszolgálati intézmény)

Mit jelent Bázisintézménynek lenni: olyan állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmény,

Ø  amely a nevelő-oktató munkája során mindennapi nevelési, oktatási és egyéb tevékenységeikben látványosan megjelennek
               a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk; 

Ø  amely az általa folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemes és alkalmas a
               hasonló típusú intézmények körében;

Ø  amely minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosít műhelymunkák,
              bemutató foglalkozások, tevékenységek, továbbképzések számára, s így kész és képes a hálózatos tudásmegosztás
              biztosítására   helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében;

Ø  amely bázisintézményi tevékenységével is katalizálja majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.
              kiválasztott intézmény nyitott arra, hogy szakmailag támogassa a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai
              tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.
Milyen kötelezettségeknek kellett megfelelnünk:o   az intézmény vezetője és vezetőtársai (intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezető) elkötelezettek a
               szakmai-módszertani fejlesztések mellett, az arra irányuló folyamatokat huzamosabb ideje támogatják, a bázisintézményi
               szerepből adódó többletfeladatot vállalják,

o   az intézmény a megye adott intézménytípusában rendelkezik több éve eredményesen működtetett és dokumentált
               pedagógiai innovációkkal és jó gyakorlatokkal, vállalja ennek bemutatását,  

o   az intézményből kikerült gyermekek jól megállják a helyüket az iskolában,

o   a fenntartó által végzett törvényességi ellenőrzések eredményei bizonyítják a szakszerű, jogszabályoknak megfelelő
              működést, és az elmúlt 3 évben nem tártak fel súlyos, jogszabályba ütköző szabálytalanságot,

o   az intézmény vállalja, hogy a szakmai támogatását, segítségét igénybe vevő intézmények részére – legalább havi egy
              alkalommal, de esetenként igény szerint – lehetőséget biztosít hospitálásra, műhelymunkákat tart, valamint igény szerint
              helyet biztosít a POK által szervezett pedagógus-továbbképzések és egyéb szakmai programok, rendezvények számára, 

o   az intézmény vállalja, hogy az általa alkalmazott pedagógiai módszertani modellhez hozzáférést biztosít az érdeklődő
               intézmények számára,  

o   az intézmény vállalja, hogy a vezető által megbízott pedagógus a területileg illetékes POK- kal  (Pedagógiai Oktatási
              Központ) együttműködésében szervezi, koordinálja a bázisintézményi feladatok ellátását,  

o   az intézmény rendelkezik az adott szakmai feladat ellátásához szükséges infrastruktúrával (helyiségek, termek, taneszközök
               és IKT-eszközök), és jól megközelíthető.

 

Beadott pályázatunk tartalmazta azt a munkát, amit a jelenlegi, és már más intézményekben dolgozó, valamint ma már nyugdíjas kollégáink végeztek el sok éven át. Színvonalas tevékenységükből természetesen a hozzánk járó gyermekek gazdagodtak. Úgy éreztük, hogy amit mi eredményesnek ítéltünk meg, azt másoknak is meg kell mutatni, létjogosultságát ezzel is bizonyítanunk kell. Új, a mai kor kihívásaira felelve kerestünk új módszereket a gyermekek nevelésére. Jó gyakorlatunkra felfigyelt a szakma, érdeklődést mutattak más intézmények is. Somogy megyéből Szenna, Szentgáloskér, távolabbról Monor óvodája kért fel bennünket arra, hogy ismertessük meg velük az általunk már kipróbált, eredményes nevelési módszert.

Napi óvodai gyakorlatunkba ezek a módszerek beépültek, mindenki a régi bevált nevelési eljárások mellett, ezeket is alkalmazza- projekttel nevelés, kooperatív eljárások, drámajáték.

 

A pályázatok elbírálását az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese által felkért Bíráló Bizottság végezte.

A pályázatok előzetes értékelését és a sorrendiség megállapítását követően a Bíráló Bizottság írásos felterjesztése alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese hozta meg a döntést.