Középső csoport

Tematikus terv

2020.05.04-tól - 05.15-ig

 

Külső világ tevékeny megismerése: környezet megismerése és védelmére nevelés, matematika:

Környezet: Háziállatok, költöző madaraink

·         Kutya, macska, tyúk, kakas: külső jegyek megfigyelése, etetésük

·         Lehetőség szerint séták alkalmával más háziállatok megfigyelése, megnevezése: kacsa, liba, ló, disznó, juh…- külső jegyek megfigyelése, táplálkozásuk, kicsinyeik

·         Költöző madaraink: gólyák, fecskék – megfigyelése, külső jegyeik, táplálkozásuk

Matematika:

-          Kisebb – nagyobb fogalmának gyakorlása

-          Számlálás gyakorlása – 5 – ös számkörön belül

-          Párosítás

-          Több, kevesebb, ugyanannyi

      Játékok:

o   Mi változott meg? – 6 műanyag állatot egymás mellé teszünk az asztalon. A gyermek jól megnézi az állatok sorrendjét, majd elfordul és a szülő 2 állatnak a helyét megcseréli. A gyermeknek meg kell mondani, hogy mi változott meg, mely állatok cseréltek helyett.

o   Melyik pl: állat a kisebb, ill. nagyobb?

o   Párosítsd össze az állatokat a lakóhelyükkel, táplálékukkal.

o   Műanyag állatok csoportosítása – melyik állatból mennyi van? Mutasd meg az ujjadon! Ugorj annyit!  Melyikből van a legkevesebb, ill. a legtöbb, ill. ugyanannyi?

Mozgás, testnevelés:

-          Játék a lefektetett létrán: fokok közé lépve végighaladni a létrán, közben számolni a lépéseket, szökdelve páros lábon végighaladni, hátrafele végigsétálni, babzsákkal a fejen végigmenni, páros lábon keresztbe oda- vissza átugrani a létrát, kanálban pl: 1 műanyag tojást vagy krumplit vinni és így lépkedni

-          Egyensúlyozás: végigsétálni a szülő által járdára krétával felrajzolt labirintuson, nehezítés: a gyermek a fején vigyen egy babzsákot!

-          Udvaron, lakásban pókjárás, rákjárás gyakorlása

-          Műanyag homokozó vödrökből épített toronyra dobás – cél a torony ledöntése!

-          Talicskázás – szülővel, testvérrel

-          Gurulj a fűben! Karok fej felett összekulcsolva! Lábak összezárva!

 

 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc:

-          Gólya, gólya gilice – új dal

https://www.youtube.com/watch?v=Zc6QRnRPL_M

-          Eresz alól fecskefia – új dal

https://www.youtube.com/watch?v=_30AOH8AoKc

-          Mese, mese mátka – ismétlő mondóka

-          Cirmos cica haj – ismétlő dal

-          Cicukám kelj fel – ismétlő dal

-          Egy kis malac– ismétlő dal

-          Egyél libám - ismétlő dal

-          Zenei feladat: ritmustapsolás gyakorlása az ismétlő dalok és mondóka segítségével

-           Hallásfejlesztés: ismétlő dalok dúdolása

-          Zenehallgatás: Volt nekem egy kecském

https://www.youtube.com/watch?v=qG8S56SxeBw&list=TLPQMzAwNDIwMjD8d99X-GIcPw&index=1

Verselés, mesélés:

-          Az aranyos tarajos kiskakas– új mese

http://www.babcsoport.hu/mese-az_aranyostarajos_kiskakas.html

-           Nagytakarítás a napnál – ismétlő mese

-          Gazdag E. Pici csibe- új vers

Pici csibe alszik
pelyhes, puha ágyon,
tyúkanyó vetette
még ezen a nyáron.

Pelyhét maga szedte,
szárnya alá tette,
pici csibe tollpárnáját
odaegyengette.

Pici csibe alszik.
Jaj, de szép az álma!
Sárga csibe puha álmát
tyúkanyó vigyázza.

Aludj csibém kot-kot,
énekelget néki,
s félszemmel a sárgaszemű
kukoricát nézi.

-          Gazdag E: Fecskenóta – ismétlő vers

 

Anyanyelvi játék:

-          Találós kérdések az állatokról

-          Mondatalkotás: háziállatokról

-          Mesélj egy rövid történetet - háziállatokról

-          Mesekönyvből képek segítségével meséljen a gyermek a szülőnek, testvérnek

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:

-          Baromfiudvar lakói- ceruzarajz

-          Gyurmázás- háziállatok

-          Hajtogatás gyakorlása a szülő segítségével - cica https://www.youtube.com/watch?v=FA46XiZ0nKI

-          Tépéssel, ragasztással háziállat készítése – sablon segítségével