Nagycsoportosok számára két hetes ajánlás a szülők és gyerekek részére az otthon tartózkodás idejére. (Az oviban is ezek a témák kerültek volna feldolgozásra)

                                                                    Háp, háp, háp, jönnek a kacsák… máj. 04- 08- ig.

 

TEVÉKENYSÉGTARTALOM

ELÉRHETŐSÉG, AJÁNLÁS
Külső világ tevékeny megismerése

Baromfi udvar lakói- kicsinyeik, hasznuk. (Otthon, sétálva, vagy képekről)

Jellemzőik. (2 láb, toll, csőr, szaporodás stb) Hasznuk: élelem, párna, ruházat….stb

Baromfi udvar, ennek hiányában képek, kisfilmek az állatokról.

Youtube: baromfiudvar lakói

Matematika

Számlálás 10-es (vagy 15) számkörön belül. Több, kevesebb, ugyanannyi, összeadás, kivonás

Játék: Gondoltam egy számra: számszomszédja, több annál 2-vel stb

Minden otthoni eszköz és helyzet alkalmas rá.

Mesélés, verselés

Fazekas Mihály: Ludas Matyi mese, vagy rajzfilm

Csanádi Imre: Hangverseny-vers

Játék: állathangok utánzása (baromfi)

Gyermek kigondol egy állatot, mondja el jellemzőit, a szülőnek pedig ki kell találni

Meséskönyv, internet: Youtube

Mesemorzsa blog
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Baromfi udvar- rajz, festés elképzelés alapján

Baromfi udvar lakóinak formázása gyurmából

Színezők ebben a témában  

Otthon lévő eszközök
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Mély kútba tekintek ének

Háp, háp, háp ének

Hogy a csibe- új ének

Ritmus gyakorlása, ritmus visszhang játék (szülő tapsol, a gyerek ugyanazt visszatapsolja)

A gyerekek ismerik

Internet- Oviteve: Falusi hangverseny
Mozgás

Minden otthoni munka végzése (baromfiudvar, kert) szülővel együtt közösen végezve, állatok etetése, kukorica morzsolás, tojás szedés…)

labdázás, ugróiskola, fára mászás, együtt tornázás testvérrel, szülővel bármilyen játékkal, biciklizésOtthoni eszközök, fantázia

„Kecske van a kiskertben”….máj. 11-15-ig

TEVÉKENYSÉG

                                 TARTALOM           ELÉRHETŐSÉG, AJÁNLÁS
Külső világ tevékeny megismerése

Házi állatok: kecske, juh, szarvasmarha jellemzői, haszna, kicsinyeik 

Képek, internet, beszélgetés

Youtube: Élet a tanyán

Ytoube: A ManóFarmon 02. rész: Mini malacok, kecskék, birkák
Matematika

Sorozatok: természetben, rajzban

(Pl: 1kö, 2fű, 1fa, 2virág ismételve)

Rajz: 3 vonal, 1 kör, 2 hátomszög ismételve folyamatosan

Minden otthoni eszköz és helyzet alkalmas rá
Mesélés, verselés

Az aranyszőrű bárány- népmese

Kányádi Sándor: Kecske- vers

 

Szólások, hasonlatok állatokról Gyermek kigondol egy állatot, mondja el jellemzőit, a szülőnek pedig ki kell találni

Youtube:Magyarnépmesék. Aranyszőrű bárány

https://egyszervolt.hu/vers/kecske.html
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Rajzolás vagy festés: Állatok

Gyurmázás. állatok

Állatok rajzolása, színezése, kivágása, felragasztása hurkapálcára- síkbáb

Otthon lévő eszközök
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Benn a bárány, kinn a farkas új ének

Hogy a csibe- ének, ismétlés

Éneklés: állathangokkal énekek (Pl: Boci, boci tarka-Bú, bú, bú…)

Állatos énekek: internet
Mozgás

Minden otthoni munka végzése (lakás, kert) szülővel együtt,

labdázás, ugróiskola, fára mászás, közös torna bármilyen játékkal, vagy anélkül.Otthoni eszközök, fantázia