Nyitnikék Óvoda                             Balatonszemes Nyitnikék Óvoda Óvodapedagógusának képzése Szakvizsgás
Balatonszemes                                 rendszerben - kompetencia alapú nevelés az óvodában
Szabadság u. 54                              TÁMOP. 3.1.5-09/A-2-210-0078

A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben- óvodánk pedagógusának képzése szakvizsgás rendszerben - kompetencia alapú nevelés az óvodában

Óvodánkban mindig, fontosnak tartottuk, hogy a gyermekekkel foglalkozó felnőttek jól képzettek, szakmailag felkészültek legyenek. A mai helyzetet értékelve elmondhatjuk, hogy az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dajkák mindannyian szakképzettek, hozzáértői ennek a területnek. Tudjuk, hogy gyorsan változó világunkban, a megváltozott körülmények között csak azok tudnak igazán hatékonyak lenni, akik folyamatos képzésben vesznek részt, akik a meglévő tudásuk mellé újabb elméleti, szakmai, módszertani tudást szereznek.

Nevelőtestületünk több éve foglalkozik az ún. kompetencia alapú neveléssel, az óvodában való létjogosultságával. Elméletét megismertük, gyakorlatát kipróbáltuk, és meggyőződtünk arról, hogy a mai gyerekek nevelésében eredményesen használható.

Ezért is örültünk annak, hogy olyan pályázati lehetőségünk adódott, amely 100%-os finanszírozásban, esetünkben 3.846.146.- forint összegben támogatja az óvodapedagógusok szakvizsgás képzését. Hét fős testületünkben már 2 óvónő az előző években megszerezte a szakvizsgát- vezető és fejlesztő területen-amely akkor igen nagy terhet rótt az intézmény költségvetésére, valamint saját anyagi helyzetükre is.

A megpályázott lehetőség a képzettség megszerzése mellett fedezi az utazás, a tanulmányok (tandíj), tankönyvek, jegyzetek, a helyettesítés költségeit, a tanulást vállaló kollégának laptop használatot biztosít, amely egyébként az intézmény tulajdonába kerül. Emellett minden tanulással kapcsolatos kisebb költséget biztosít.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán szeptembertől tanul Nyárádi Zoltánné kolléganőnk, aki az intézmények szakmai fejlesztése szakterületen sajátítja el a korszerű nevelési módszereket, újszerű tanulási technikákat. Benne a kompetencia alapú nevelés, a kooperatív technikák, drámajáték óvodai alkalmazhatóságát. Az új ismeretek mellett megerősítést kapott eddigi gyakorlatunk helyességéről, a referencia intézményi szerepben való megfelelésről, az új lehetőségek kihasználhatóságáról.

Természetesen mindezt azért, hogy a hozzánk járó gyerekek neveltsége még jobb, még eredményesebb legyen. Célunk, hogy minden gyerek megkapja a fejlődéséhez szükséges segítséget, egyénre szabott feladatadással elősegítsük készségeik, képességeik, kompetenciáik alakulását, erősödését. A nevelés során a régi, bevált nevelési módszerek mellett újszerű tanulási eljárásokat alkalmazunk, az önálló problémamegoldás képességének alapozásával, az életszerű helyzetekben tapasztalatok szerzésével a választás, döntés, értékelés lehetőségének megteremtésével. Olyan gyerekeket nevelünk, akik nyitottak, tevékenységeikben önállóak, képesek együttműködni társaikkal és a felnőttekkel.

 Feladatmegoldásukban megmutatkozik a kreativitás, a saját tudásnak megfelelő tevékenység. A gyermekek a valós eredmények elérésében motiváltak, a többféle tanulási út, megoldási mód lehetővé teszi az egyéni sikeresség megvalósulását. Az óvónő szerepe abban van, hogy segítő, támogató jelenlétével tudatosan, tervszerűen legyen jelen a gyermekek óvodai életében. Ez a nevelés nagyon tudatos óvónői magatartást követel, amelynek azonban már mérhető, látható jelei vannak. A szülői vélemények, az iskola pedagógusainak visszajelzései, az ún. referencia (mások számára példát mutató) intézményi minősítés alátámasztják a várakozásainkat, igazolják azokat az erőfeszítéseinket, törekvéseinket, amelyek a gyerekek neveltségében jelentkeznek. Az iskolában könnyebben, előbb beilleszkednek, terhelhetőbbek, bátran kommunikálnak, lépnek kapcsolatba felnőttekkel, új társakkal. Az előttük álló feladatokat a maguk szintjén képesek megoldani úgy, hogy törekednek a megoldásra, de ha kell, képesek segítséget kérni, amit meg is tudnak fogalmazni. Erősebbek a kudarcok elviselésében, konfliktusaikat jobban megoldják, tudnak egyezkedni, kompromisszumot kötni. Ezek a készségek, képességek pedig az iskolai életben való jobb megfelelést biztosítják. Természetesen csak akkor, ha a család és a befogadó környezet ezeket érti, támogatja, erősíti. Az iskola- óvoda átmenet fontossága nagy, nem mindegy, hogy egy-egy gyermek ezt hogyan éli meg. Sok évig tartó tanulása során végig meghatározó erővel bír.

 Az egész életen át tartó tanulás során az egyén és közösség viszonyában döntőek a nyitottság, motiváltság, egymás megértése, elfogadása, segítése, munkamegosztás, döntés képessége, amelyeknek alapjait óvodánkban sok érdekes, életszerű helyzetben, életkoruknak megfelelően sajátítanak el, gyakorolnak be. Mindezekről hónapról- hónapra folyamatosan számot adunk a település lakosságának a Hírmondó hasábjain, óvodánk honlapján.                                                                                                                                                                             Szentiványi Jánosné óvodavezető

 

 

 

 

 


ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 1134 Budapest Váci út 45 "C" épület

 

 

Uniós támogatásból óvodánk pedagógusa szakvizsgát tett a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán Sopronban.

 

A Nyitnikék Óvoda 3. 846.146.- forint uniós támogatást nyert a „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben TÁMOP-3.1.5-09/A/2 című pályázati kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.

 

Nevelőtestületünk több éve foglalkozik az ún. kompetencia alapú neveléssel, az óvodában való létjogosultságával. Elméletét megismertük, gyakorlatát kipróbáltuk, és meggyőződtünk arról, hogy a mai gyerekek nevelésében eredményesen használható.

Ezért is örültünk annak, hogy olyan pályázati lehetőségünk adódott, amely 100%-os finanszírozásban, esetünkben 3.846.146.- forint összegben támogatja óvodapedagógusunk szakvizsgás képzését. Hét fős testületünkben már 2 óvónő az előző években megszerezte a szakvizsgát- vezető és fejlesztő területen, ezzel együtt immár három hangsúlyos területen sikerült megerősödnünk.

A megpályázott lehetőség a képzettség megszerzése mellett fedezte az utazás, a tanulmányok (tandíj), tankönyvek, jegyzetek költségeit. A tanulásban résztvevő kollégának laptop használatot biztosított, amely az intézmény tulajdonába került.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán 2010. szeptemberétől 2012. júniusáig tanult Nyárádi Zoltánné kolléganőnk, aki a  gyermekintézmények szakmai fejlesztése szakterületen sajátította el a korszerű nevelési módszereket, újszerű tanulási technikákat. Benne a kompetencia alapú nevelés, a kooperatív technikák, projekttel nevelés, drámajáték óvodai alkalmazhatóságát. Az új ismeretek mellett megerősítést kapott eddigi gyakorlatunk helyességéről, a referencia intézményi szerepben való megfelelésről, az új lehetőségek kihasználhatóságáról.

Az óvodáról és a pályázatokról bővebb információt a www.b-szemesnikekovi.hu oldalon

olvashatnak.

Kapcsolat:

Név/cím: Nyitnikék Óvoda, 8636.Balatonszemes, Szabadság utca 54.

Telefon/fax: +36-84-560 034/+36-84-360 126

Email: nikekovi@t-online.hu

 

A főiskola bejárata                                                                            Csoportos foglalkozás a főiskolán

 

Diploma átvétele                                                                            Az óvodában

 

 

Környezetismeret, kooperatív technikával