Ismét pályáztunk, ismét nyertünk

Európai Uniós támogatásból óvodánk ismét részesül, ismét gazdagodik. Április folyamán értesítést kaptunk, mely szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2011.06.22-én meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázati kiírásra beérkezett pályázatunkat elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A támogatás tárgya  a  „A balatonszemesi Nyitnikék Óvoda  pedagógus közösségének felkészülése a minőségelvű referencia intézményi szolgáltatói szerepnek való megfelelésre.”című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.            

Óvodánk 2 854 180Ft, azaz kétmillió- nyolcszázötvennégyezer- száznyolcvan Ft összeg felhasználására jogosult.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.04.01. A projekt megvalósításának határideje:   2012.11.30.

A támogatásból óvodapedagógusaink korszerű szakmai ismeretekre tesznek szert, újszerű nevelési, tanulási módszereket sajátítanak el. Felkészülnek a hozzánk érkező, tanulni vágyó, már több éves gyakorlattal rendelkező óvodapedagógus kollégák fogadására, jó gyakorlatunk átadására. Ezen felül az átalakuló felsőoktatási gyakorlatnak megfelelően felkészülünk a főiskolai hallgatók fogadására is, akik nálunk töltik szakmai gyakorlatukat, és tapasztalt mentoraink segítségével készülnek jövendő hivatásukra.

 A pályázat keretében a felkészüléshez igénybe tudunk venni szaktanácsadói segítséget, aki segít és megerősít bennünket a munkában, az óvoda belső működésének még jobbá tételében.

Ahhoz azonban, hogy a minőség a külsőségekben is megjelenhessen, korszerű bútorzatra és technikai felszereltségre is szükség van. A pályázati támogatásból nevelői szobánk bútorzatát már kicseréltük, és informatikai eszköztárunkat is gyarapítottuk projektorral, laptoppal, fényképezőgéppel és más, a gyakorlatunk bemutatását segítő eszközzel.